بهینه سازی سایت

معرفی و شرح خدمات بهینه سازی برای سایت ها.

منظور از بهینه سازی سایت چیست ؟

منظور از بهینه سازی سایت، افزایش و رساندن سطح کیفی برنامه نویسی به بالاترین درجه کیفیت ،معرفی و تعیین نمودن سطح واژه به واژه کلمات به کاربرده شده در صفحات وب به موتور های جستجوگر و در نهایت تقویت و ارزش دار نمودن صفحات سایت در رتبه ی حاصل از جستجوی لغات کاربردی توسط کاربران موتور های جستجوگر می باشد.


چه خدماتی ایران داده در راستای بهینه سازی سایت انجام میدهد؟


ایران داده در قدم اول تمامی برنامه نویسی و محتوای سایت مورد نظر را برابر با قوانین و اصول بین المللی برنامه نویسی تطبیق داده و درگام بعد اقدام به اعتبار بخشی به صفحات سایت مورد نظر با لغات کلیدی در موتور های جستجوگر می نماید.